Αύγ
01
2020
Ισόχωρη Μεταβολή - HTML5
Εφαρμογή με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε την ισόχωρη μεταβολή ιδανικού μονοατομικού αερίου. Σύροντας το πάνω μέρος του δοχείου μπορούμε να καθορίσουμε τον όγκο του αερίου. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τον ρυθμό με τον οποίο το αέριο ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Θετικός ρυθμός σημαίνει ότι προσφέρεται ενέργεια στο αέριο με την μορφή θερμότητας. Μπορούμε να δούμε την μορφή που παίρνουν τα διαγράμματα p — V , p — T και V — T σε κάθε περίπτωση πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί και να δημιουργήσουμε αντίγραφα για τον αντίστοιχο όγκο πατώντας στο κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. Μπορούμε να αποκρύψουμε τα διαγράμματα και να διαγράψουμε τα αντίγραφα πατώντας το πλήκτρο x. Ο καθορισμός των μεγεθών μπορεί να γίνει και σύροντας το σημείο στο διάγραμμα.

Κατεβάστε την εφαρμογή για λειτουργία σε τοπικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο Internet.

Σε μια ισόχωρη μεταβολή ο όγκος παραμένει σταθερός

 

$$V=\mathsf{σταθ.}$$

$$(1)$$

Από το πείραμα προκύπτει πως η πίεση και η θερμοκρασία είναι ποσά ανάλογα. Αυτό σημαίνει πως σε ένα διάγραμμα $p - T$ η παραπάνω εξίσωση παριστά μια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. Επειδή η παραπάνω εξίσωση δεν ισχύει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για αυτό και σχεδιάζεται με διακεκομένη γραμμή.

$$\frac{p}{T}=\mathsf{σταθ.}$$

Για δύο διαφορετικά σημεία η εξίσωση μπορεί να γραφεί

 

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}$$

$$(2)$$

 

Ενεργειακά

Επειδή στην ισόχωρη ο όγκος παραμένει σταθερός το αέριο δεν ανταλλάσει ενέργεια με την μορφή έργου δηλαδή

 

$$W=0$$

$$(3)$$

Από τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο $Q=ΔU+W$ και την εξίσωση $(3)$ προκύπτει πως

 

$$Q=ΔU$$

$$(4)$$

Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός ιδανικού μονοατομικού αερίου δίνεται από την εξίσωση $ΔU=\frac32 nRT$ οπότε

$$Q=ΔU$$ $$Q=\frac32 nRT$$

Γενικότερα για ιδανικό αέριο (όχι υποχρεωτικά μονοατομικό) η εσωτερική του ενέργεια δίνεται από την εξίσωση $ΔU=nC_VRT$ οπότε

$$Q=ΔU$$

 

$$Q=nC_VRT$$

$$(5)$$

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 08.08.20 )