Νοέ
21
2019
Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση - HTML5
Πσορομοίωση με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Για να μεταβάλλουμε την επιτάχυνση του σώματος μπορούμε να σύρουμε το διάνυσμα της επιτάχυνσης, το διάγραμμα της επιτάχυνσης - χρόνου ή να αλλάξουμε την κλίση του διαγράμματος ταχύτητας - χρόνου. Για να μεταβάλλουμε την αρχική ταχύτητα του σώματος μπορούμε να σύρουμε το διάνυσμα της ταχύτητας, το κίτρινο σημείο στο διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. Για να μεταβάλλουμε την αρχική θέση του σώματος μπορούμε να σύρουμε τον μοτοσυκλετιστή, τον άξονα της κίνησης ή το κίτρινο σημείο στο διάγραμμα θέσεως - χρόνου. Για να μεταβάλλουμε τον χρόνο θα πρέπει να σύρουμε τα μαύρα σημεία σε ένα από τα διαγράμματα κάποια χρονική στιγμή. Αν επιλέξουμε ρυθμίσεις μπορούμε να μεταβάλλουμε τις κλίμακες στα διαγράμματα και στον άξονα κίνησης.

Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη όταν η επιτάχυνση είναι σταθερή.

Αν για $t=0$ είναι $υ=υ_0$ και την χρονική στιγμή $t$ έχει ταχύτητα $υ$ τότε

$$a=\frac{Δυ}{Δt}$$ $$a=\frac{υ-υ_0}{t}$$

 

$$υ=υ_0+at$$ $$(1)$$

H παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθεία σε ένα διάγραμμα $υ-t$. Η Μετατόπιση στο χρονικό διάστημα $t = 0$ έως $t$ υπολογίζεται από το εμβαδό του τραπεζίου στο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου.


(σχ. 1)

$$Δx=\frac{υ+υ_0}{2}t$$ $$Δx=\frac{\left(υ_0+at\right)+υ_0}{2}t$$ $$Δx=\frac{2υ_0t+at^2}{2}$$

 

$$Δx=υ_0t+\frac12 at^2$$ $$(2)$$

H παραπάνω εξίσωση για την μετατόπιση ισχύει σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από το πρόσημο της αρχικής ταχύτητας και της επιτάχυνσης)

Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιταχυνόμενη όταν αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας ή όταν τα διανύσματα της επιτάχυνσης και της ταχύτητας να έχουν την ίδια φορά. Ενώ μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιβραδυνόμενη όταν το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται ή όταν τα διανύσματα έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Συχνά γίνεται η παρερμηνεία πως αν η επιτάχυνση είναι αρνητική τότε η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη αυτό είναι σωστό μόνο στην περίπτωση εκείνη που ταυτόχρονα η ταχύτητα είναι θετική.

Είδαμε πως για τον υπολογισμό της μετατόπισης ισχύει η εξίσωση

 

$$Δx=\frac{υ+υ_0}{2}t$$ $$(3)$$

επίσης από την εξίσωση $υ=υ_0+at$ επιλύοντας ως προς τον χρόνο έχουμε

$$t=\frac{υ-υ_0}{a}$$

συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις

$$Δx=\frac{υ+υ_0}{2}\frac{υ-υ_0}{a}$$ $$Δx=\frac{υ^2-υ_0^2}{2a}$$

 

$$υ^2=υ_0^2+2aΔx$$ $$(4)$$

Η τελευταία είναι μια εξίσωση που μας δίνει την ταχύτητα του σώματος όταν μας είναι γνωστή η μετατόπιση $Δx$ και όχι ο χρόνος.

Όταν ένα σώμα κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να σταματήσει στιγμιαία προκύπτει από την εξίσωση $(1)$ με $υ = 0$

$$0=υ_0+at$$

 

$$t=-\frac{υ_0}{a}$$ $$(5)$$

Δεν πρέπει να μας προβληματίζει το πρόσημο μείον στην εξίσωση γιατί για να σταματήσει το σώμα πρέπει να κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση που σημαίνει ότι η αρχική ταχύτητα $υ_0$ και η επιτάχυνση $α$ έχουν αντίθετα πρόσημα με τελικό αποτέλεσμα ο χρόνος να είναι θετικός.

Επίσης από την εξίσωση $(4)$ όταν σταματήσει δηλαδή $υ = 0$ έχουμε

$$0=υ_0^2+2aΔx$$ $$Δx=-\frac{υ_0^2}{2a}$$

Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση αν ισχύει μια τις παρακάτω προτάσεις τότε ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες

  • Σε ίσους χρόνους έχουμε ίσες μεταβολές ταχύτητας
  • Η επιτάχυνση είναι σταθερή
  • Η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητα
  • Η ταχύτητα δίνετε από την σχέση $υ=υ_0+at$
  • Η μετατόπιση δίνετε από την σχέση $Δx=υ_0t+\frac12 at^2$
  • Το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου είναι ευθεία με μη μηδενική κλίση
  • Το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου είναι ευθεία παράλληλη του άξονα των χρόνων
  • Το διάγραμμα θέσεως - χρόνου είναι παραβολή.
Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 
MARCO  - preparatoria   |190.131.113.xxx |01-Dec-2019 19:16:45
Felicitaciones, como siempre excelentes trabajos. Mi inquietud es si en algun momento se podran descargar

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 21.02.20 )