Σεπ
18
2019
Ευθύγραμμος και κυκλικός ρευματοφόρος Αγωγός - HTML5

Ο κάθε αγωγός δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Ο ευθύγραμμος αγωγός σε απόσταση $r$ δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

$$B_\mathsf{ευθ.}=k_\mathsf{μαγ}\frac{2I}{r}$$

Ενώ ο κυκλικός αγωγός στο κέντρο του

$$B_\mathsf{κυκλ.}=k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}$$

Η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου βρίσκεται με το διανυσματικό άθροισμα των δυο παραπάνω εντάσεων.

Για την πρώτη περίπτωση

Επειδή τα δύο μαγνητικά πεδία είναι κάθετα μεταξύ τους το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι

$$B=\sqrt{{B_\mathsf{ευθ.}^2}+{B_\mathsf{κυκλ.}^2}}$$ $$B=\sqrt{{\left(k_\mathsf{μαγ}\frac{2I}{r}\right)^2}+{\left(k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}\right)^2}}$$ $$B=k_\mathsf{μαγ}\frac{2I}{r}\sqrt{1+π^2}$$

Για την Δεύτερη περίπτωση

Επειδή τα δύο μαγνητικά πεδία είναι ομόρροπα το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι

$$B={B_\mathsf{ευθ.}}+{B_\mathsf{κυκλ.}}$$ $$B=k_\mathsf{μαγ}\frac{2I}{r}+k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}$$ $$B=k_\mathsf{μαγ}\frac{2I}{r}\left(1+π\right)$$

Για την τρίτη περίπτωση

Επειδή τα δύο μαγνητικά πεδία είναι κάθετα μεταξύ τους το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κοινό κέντρο των κυκλικών ρευματοφόρων αγωγών θα είναι

$$B=\sqrt{{B_1^2}+{B_2^2}}$$ $$B=\sqrt{{\left(k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}\right)^2}+{\left(k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}\right)^2}}$$ $$B=k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI\sqrt{2}}{r}$$

Για την τέταρτη περίπτωση

Η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου για την περίπτωση που φαίνεται στο σχήμα βρίσκεται από το διανυσματικό άθροισμα των παραπάνω εντάσεων. Επειδή τα μαγνητικά πεδία έχουν την ίδια διεύθυνση το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού θα είναι

$$B=B_1-B_2+B_\mathsf{κυκλ.}$$ $$B=k_\mathsf{μαγ}\frac{2I_1}{r_1}-k_\mathsf{μαγ}\frac{2I_2}{r_2}+k_\mathsf{μαγ}\frac{2πI}{r}$$

Αν η ένταση του μαγνητικού πεδίου προκύψει θετική τότε η κατεύθυνσή της είναι προς τα πάνω ενω αν προκύψει αρνητική είναι προς τα κάτω.

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 18.04.22 )