Μάι
27
2019
Ροπή Δύναμης - HTML5
Με την προσομοίωση αυτή μπορούμε να μελετήσουμε την έννοια "ροπή δύναμης" ως προς άξονα και ως προς σημείο. Για τον υπολογισμό της ροπής έχουμε δύο τρόπους ή να φέρουμε κάθετη στην δύναμη για τον υπολογισμό του μοχλοβραχίονα της (επιλογή «Προβολή») ή να αναλύσουμε την δύναμη σε δύο συνιστώσες («Συνιστώσες»).

Στην 1η καρτέλα των ρυθμίσεων μπορούμε να μεταβάλλουμε το μέτρο της δύναμης, την γωνία φ που σχηματίζει με τον άξονα xx’ και την γωνία θ που σχηματίζει με τον κατακόρυφο άξονα.

Στην 2η καρτέλα μπορούμε να καθορίσουμε το σημείο εφαρμογής της δύναμης προσδιορίζοντας την απόσταση από το κέντρο και την γωνία φr που σχηματίζει η απόσταση r με τον άξονα xx’.

Τέλος στην 3η καρτέλα καθορίζουμε το σημείο ως προς το οποίο θα υπολογίζεται η ροπή της δύναμης στην επιλογή "Ως προς σημείο".

Ροπή μιας δύναμης ως προς άξονα $zz'$ ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος $\vec τ$ το οποίο έχει διεύθυνση την διεύθυνση του άξονα $zz'$ , φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης $\vec F$ επί την απόστασης $\ell$ του φορέα της δύναμης από τον άξονα $zz'$

 

$$τ=F\ell$$

$$(1)$$

Αν η δύναμη δεν βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα $zz'$ η ροπή της είναι ίση με την ροπή που δημιουργεί η συνιστώσα της που βρίσκεται πάνω στο κάθετο επίπεδο.

Ροπή δύναμης $\vec F$ ως προς σημείο $\mathrm O$ ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος $\vec τ$ το οποίο έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο, φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης $\vec F$ επί την απόστασης $\ell$ του φορέα της δύναμης από το $\mathrm O$

Η ροπή μιας δύναμης είναι μηδέν όταν η απόσταση $\ell$ μηδενίζεται, δηλαδή όταν ο φορέας της δύναμης περνά από το σημείο $\mathrm O$. Από την εξίσωση (1) παρατηρούμε ότι η ροπή της δύναμης $\vec F$ είναι ανάλογη της απόστασης $\ell$ και του μέτρου $F$ της δύναμης. Όταν ενεργεί μεγάλη ροπή σε ένα σώμα τότε αυτό περιστρέφεται πιο εύκολα.

Ζεύγος δυνάμεων ονομάζουμε δύο αντίθετες δυνάμεις (δηλαδή ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις) που ενεργούν σε ένα σώμα. Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι ανεξάρτητη του σημείο από το οποίο υπολογίζεται και είναι ίση με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης $\vec F$ επί την απόσταση $d$ των δύο δυνάμεων.

 

$$τ=Fd$$

$$(2)$$

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 
Λειβαδίτης Δημήτρης  - Ευχαριστήρια   |94.67.185.xxx |07-Mar-2020 13:00:03
Κ. Σιτσανλή, είστε μεγάλη πηγή έμπνευσης για εμάς τους καθηγητές Φυσικής. Συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σας. Προσπαθώ κι εγώ να
μπω σιγά-σιγά στον "κόσμο" των προσομοιώσεων. Έχω κάνει 2-3 με Javascript, π.χ. https://animatingscience.gr/Physics/PhysicsA/Ask4/ Ask4.html. Σας ευχαριστούμε ξανά
για όλη τη δουλειά και τον κόπο σας.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 27.10.19 )