Ιαν
04
2019
Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος - HTML5
Με την συγκεκριμένη προσομοίωση μπορείς να μελετήσεις την διάδοση ενός Ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Μπορείς να σύρεις την πηγή του Ηλεκτρομαγνητικού κύματος για αλαγή της αρχής του συστήματος συντεταγμένων. Κάνε κλικ μέσα στην προσομοίωση και σύρε για να αλλάξεις την γωνίας θέασης.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του Maxwell ήταν πως το φως είναι ένα ηλεκτρογαμνητικό κύμα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και στο κενό χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κάποιου μέσου όπως απαιτείται στα μηχανικά κύματα. Αυτό που ταλαντώνεται δεν είναι κάποιο υλικό σημείο όπως στα μηχανικά κύματα αλλά το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο.

Η ταχύτητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός $c=3\times 10^8 \rm{m/s}$. Περίοδος του κύματος ονομάζεται ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσει μια ταλάντωση είτε το ηλεκτρικό είτε το μαγνητικό πεδίο και συμβολίζεται με $T$. Η συχνότητα του κύματος είναι ίση με το αντίστροφο της περιόδου και συμβολίζεται με $f$.

 

$$f=\frac{1}{T}$$

$$(1)$$

Η διάδοση ενός κύματος γίνεται με σταθερή ταχύτητα για την οποία ισχύει

 

$$c=\frac{x}{t}$$

$$(2)$$

Ώς μήκος κύματος $λ$ ενός κύματος ορίζουμε την απόσταση που διαννύει το κύμα σε χρόνο ίσο με μια περίοδο. Δηλαδή αν $t=T$ τότε $x=λ$ οπότε από την εξίσωση $(2)$ προκύπτει

$$c=\frac{x}{t}$$ $$c=\frac{λ}{T}$$

 

$$c=λf$$

$$(3)$$

Η θεωρία του Maxwell έδωσε (και εξακολουθεί) να δίνει απαντήσεις στα περισσότερα φαινόμενο του μακρόκοσμου, καταρρέει όμως όταν ασχολούμαστε με τον μικρόκοσμο. (Όπως οι πολυκατοικίες χτίζονται με βάση τους Νόμους του Νεύτωνα έτσι και οι τηλεπικοινωνίες στηρίζονται στην θεωρία του Maxwell). Στον μικρόκοσμο το φως ΔΕΝ είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Αποτελείται από σωματίδια τα οποία τα ονομάζουμε φωτόνια. Σε μια μεταβατική περίοδο υπήρχαν φαινόμενα που τα εξηγούσαμε με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell και φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με αυτήν αλλά με την έννοια του φωτονίου. Αυτό μας οδήγησε να θεωρήσουμε (και εξακολουθούμε) πως το φως είναι και κύμα και σωματίδιο κλπ φτάνοντας στα όρια της τρέλας. Φυσικά το φως δεν είναι και σωματίδιο και κύμα. Αποτελείται από σωματίδια τα λεγόμενα φωτόνια. Όμως αυτά τα σωματίδια δεν υπακούουν σε κανόνες της κλασικής φυσικής δεν είναι δηλαδή μικροσκοπικές μπαλίτσες και που κινούνται ευθύγραμμα και συγκρούονται ελαστικά με άλλα αντικείμενα αλλά σε άλλους κανόνες στους κανόνες της κβαντικής φυσικής. Η ολοκληρωμένη θεωρία για το φως διατυπώθηκε από τον Feynman η οποία προβλέπει και εξηγεί όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του φωτός και της ύλης.

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 06.09.20 )