Ιαν
14
2013
Ροπή δύναμης
Ροπή δύναμης
  • Σύρτε την δύναμη για να αλλάξετε την διεύθυνσή της και το μέτρο της.
  • Παρατηρήστε το διάνυσμα της ροπής της δύναμης σε σχέση με το επίπεδο της δύναμης στο οποίο ανήκει η δύναμη.
  • Σύρτε την δύναμη με πατημένο το πλήκτρο SHIFT έτσι να την μετατοπίσετε μόνο κατά την διεύθυνσή της. Τι παρατηρείτε με το διάνυσμα της ροπής της δύναμης.
  • Κάντε κλικ στο δεξιό κομμάτι της προσομοίωσης για δείτε από διαφορετική οπτική γωνία τα διανύσματα.
  • Για να δημιουργήσετε μια δύναμη η οποία δεν θα ανήκει σε επίπεδο κάθετο στον άξονα δώσε μια τιμή στο πεδίο θ.


Πλήρη Οθόνη

Ροπή μιας δύναμης ως προς άξονα zz' ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος  το οποίο έχει διεύθυνση την διεύθυνση του άξονα zz' , φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης  F επί την απόστασης l του φορέα της δύναμης από τον άξονα zz'

 

(1)

Αν η δύναμη δεν βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα zz' η ροπή της είναι ίση με την ροπή που δημιουργεί η συνιστώσα της που βρίσκεται πάνω στο κάθετο επίπεδο.

Ροπή δύναμης ως προς σημείο Ο ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος  το οποίο έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο, φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης  F επί την απόστασης l του φορέα της δύναμης από το Ο


Πλήρη Οθόνη

Η ροπή μιας δύναμης είναι μηδέν όταν η απόσταση l μηδενίζεται, δηλαδή όταν ο φορέας της δύναμης περνά από το σημείο Ο. Από την εξίσωση (1) παρατηρούμε ότι η ροπή της δύναμης F είναι ανάλογη της απόστασης l και της δύναμης F. Όταν ενεργεί μεγάλη ροπή σε ένα σώμα τότε αυτό περιστρέφεται πιο εύκολα.


Πλήρη Οθόνη

Ζεύγος δυνάμεων ονομάζουμε δύο αντίθετες δυνάμεις (δηλαδή ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις) που ενεργούν σε ένα σώμα. Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι ανεξάρτητη του σημείο από το οποίο υπολογίζεται και είναι ίση με το γινόμενο της δύναμης F επί την απόσταση d των δύο δυνάμεων.

 

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 26.07.13 )