Αύγ
02
2020
Ισόθερμη Μεταβολή - HTML5
Εφαρμογή με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε την ισόθερμη μεταβολή ιδανικού μονοατομικού αερίου. Σύροντας το πάνω μέρος του δοχείου μπορούμε να καθορίσουμε τον όγκο του αερίου. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τον ρυθμό με τον οποίο το αέριο ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Θετικός ρυθμός σημαίνει ότι προσφέρεται ενέργεια στο αέριο με την μορφή θερμότητας. Μπορούμε να δούμε την μορφή που παίρνουν τα διαγράμματα p — V , p — T και V — T σε κάθε περίπτωση πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί και να δημιουργήσουμε αντίγραφα για κάθε συγκεκριμένη θερμοκρασία πατώντας στο κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. Μπορούμε να αποκρύψουμε τα διαγράμματα και να διαγράψουμε τα αντίγραφα πατώντας το πλήκτρο x. Ο καθορισμός των μεγεθών μπορεί να γίνει και σύροντας το σημείο στο διάγραμμα.

Κατεβάστε την εφαρμογή για λειτουργία σε τοπικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο Internet.

Σε μια ισόθερμη μεταβολή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή

 

$$T=\mathsf{σταθ.}$$

$$(1)$$

Από το πείραμα προκύπτει πως η πίεση και η θερμοκρασία είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό σημαίνει πως σε ένα διάγραμμα $p - V$ η παραπάνω εξίσωση παριστά μια υπερβολή.

$$pV=\mathsf{σταθ.}$$

Για δύο διαφορετικά σημεία η εξίσωση μπορεί να γραφεί

 

$$p_1V_1=p_2V_2$$

$$(2)$$

 

Ενεργειακά

Κατά την ισόθερμη μεταβολή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η εσωτερική ενέργεια του αερίου να είναι σταθερή και η μεταβολή της να είναι ίση με μηδέν.

 

$$ΔU=0$$

$$(3)$$

Από τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο $Q=ΔU+W$ και την εξίσωση $(3)$ προκύπτει πως

 

$$Q=W$$

$$(4)$$

Το έργο στην ισόθερμη μεταβολή υπολογίζεται από το εμβαδόν ανάμεσα στην υπερβολή του άξονα του όγκου και τις ευθείες $V=V_1$ και $V=V_2$. Αποδεικνύεται πως

 

$$W=nRT \ln{\frac{V_2}{V_1}}$$

$$(5)$$

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 08.08.20 )