Μάι
23
2008
Γεωγραφία Β Γυμνασίου Ιούνιος 2008
 

Γεωγραφία Β Γυμνασίου
 

Θέματα Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου

Θέμα 1ον

Ποια είναι τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας; (απλή αναφορά)

Θέμα 2ον

Ποιες είναι οι Βαλκανικές χώρες; (απλή αναφορά)

Θέμα 3ον

Γράψτε πέντε μεγάλες οροσειρές και πέντε μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης.

Θέμα 4ον

Να γράψετε τέσσερεις μεγάλες χερσονήσους και τέσσερεις μεγάλες πεδιάδες της Ευρώπης.

Θέμα 5ον

Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο με το κράτος ή την πρωτεύουσα που λείπει από κάθε γραμμή.

ΣΤΗΛΗ  Ι

ΣΤΗΛΗ   ΙΙ

α.  

1.  Βελιγράδι

β.  Ουγγαρία

2.   

γ.  

3.  Ρώμη 

δ.  Πορτογαλία

4.   

ε.  

5.  Βρυξέλες

στ. Ισπανία

6.   

Θέμα 6ον

α)  Ποια είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου;

β)  Γιατί τα νερά της Μεσογείου είναι πολύ αλμυρά;

Θέμα 7ον

Ποια τα έξι χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών χωρών και των κατοίκων τους;(απλή αναφορά)

Θέμα 8ον

Να γράψετε στο γραπτό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα την λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι Λανθασμένη

α)  Δύο αβαθείς θάλασσες είναι η Βαλτική και η Βόρεια θάλασσα.

β)  Η Ουκρανία είναι χώρα πεδινή.

γ)  Το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης ανήκει στην πολική ζώνη.

δ)  Τα νησιά Αζόρες ανήκουν στην Ισπανία.

ε)  Η Ισλανδία έχει πολλά Ηφαίστεια.

στ) Η βαλτική θάλασσα παγώνει εύκολα του χειμώνα γιατί τα νερά της έχουν λίγο αλάτι.

ζ)  Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι Χριστιανοί.

η)  Η Ολλανδία είναι μια χώρα με μεγάλο υψόμετρο.

θ)  Η πεδιάδα της Λομβαρδίας ανήκει στην Δανία.

ι)   Οι γεωμορφολογικοί χάρτες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Θέμα 9ον

Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τις παρακάτω προτάσεις σωστά συμπληρωμένες. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία μόνο λέξη.

 

Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα κλεισμένη και δύσκολα επικοινωνεί με άλλες θαλάσσιες μάζες της Γης.

· Με τον ………………………… ωκεανό έρχεται σε επαφή με τον πορθμό του ………………………… που έχει πλάτος 15 χιλιόμετρα.

· Με την ………………………… θάλασσα επικοινωνεί μόνο με την διώρυγα του …………………………

· Με τον …………………………    ………………………… ενώνεται με μια αλυσίδα στενών (Ελλήσποντος Βόσπορος)

 

Να απαντήσετε σε 6 Θέματα , Καλή επιτυχία


Κατεβάστε τα θέματα σε μορφή pdf

 

Τελευταία ανανέωση ( 19.09.09 )