Απρ
09
2020
Θέση - Μετατόπιση - HTML5
Εφαρμογή με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε την θέση και την μετατόπιση ενός σώματος σε ευθύγραμμες κινήσεις. Μπορείς να σύρεις ως σημεία αναφοράς τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κάτω σειρά πάνω στον άξονα. Μπορείς επίσεις να σύρεις το άτομο που κάνει πατίνι καθώς και τον άξονα. Για συνεχής μετατοπίσεις επίλεξε το αντίστοιχο πλήκτρο. Με το πλήκτρο επανεκκίνηση διαγράφονται οι μετατοπίσεις.

Η θέση ενός σώματος καθορίζεται με το διάνυσμα θέσεως του δηλαδή ένα διάνυσμα που έχει αρχή την αρχή του συστήματος αναφοράς και τέλος το σημείο που βρίσκεται το σώμα. Το σύστημα αναφοράς για ευθύγραμμες κινήσεις θα αποτελείται από έναν άξονα $x'x$ δηλαδή από μια αρχή Ο μια μονάδα μέτρησης και από μια θετική κατεύθυνση.

Όταν καθοριστεί το σύστημα αναφοράς τότε αρκεί ένας αριθμός για να μας περιγράψει το που βρίσκεται το σώμα. Αυτός ο αριθμός συμβολίζεται με $x$ και ονομάζεται θέση. Η θέση μπορεί να είναι θετικός αριθμός αν το σώμα βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα ή αρνητικός αν βρίσκεται στον αρνητικό ή μηδέν αν βρίσκεται στην αρχή του συστήματος αναφοράς. Η απόλυτη τιμή της θέσης είναι ίση με την απόσταση του σώματος από την αρχή του συστήματος αναφοράς.

Η μετατόπιση είναι ένα διάνυσμα που έχει σαν αρχή την αρχική θέση του σώματος και τέλος την τελική του θέση.

Το μέτρο της μετατόπισης είναι ίσο με την απόσταση της αρχικής και τελικής θέσης.

Το μέτρο της μετατόπισης και το μήκος της διαδρομής είναι ίσα μόνο όταν η κίνηση είναι ευθύγραμμη και το σώμα δεν αλλάζει φορά κίνησης.

Αν το σώμα κινείται πάνω σε ευθεία τότε η μετατόπιση υπολογίζεται από την εξίσωση

 

$$Δx=x_2-x_1$$ $$(1)$$
Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 
Χαράλαμπος Χαρατσεβ   |31.152.235.xxx |10-Nov-2021 19:28:03
Είναι πολύ ενδιαφέρον ,να μελετήσουμε τη θέση και τη μετατόπιση .

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 25.07.22 )