Φεβ
03
2019
Ροόμετρο Ventruri - HTML5
Η παρακάτω προσομοίωση μας βοηθά να μελετήσουμε το ροόμετρο Ventruri. Μπορούμε να μεταβάλουμε το εμβαδόν του σωλήνα ροής καθώς και την ταχύτητα και την πίεση στο αρχικό σημείο. Με την επιλογή σημεία μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε ένα πλήθος σωματιδίων. Με την επιλογή σωματίδιο ρευστού σχεδιάζεται μια συγκριμένη ποσότητα ρευστού. Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε στιγμή σχεδιάζεται ένα σχήμα που διατηρεί σταθερό όγκο και δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό σχήμα που θα είχαν κατά την κίνησή τους ένα πλήθος σωματιδίων ρευστού. Κάνοντας κλικ στο κουμπί ρυθμίσεις μπορούμε να μεταβάλλουμε το πλήθος των σημείων ή και το πλήθος των ρευματικών γραμμών.

Στό σχήμα φαίνεται ένα ρευστό σε οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής. Αν εφαρμόσουμε την εξίσωση Bernoulli κατά μήκος της οριζόντιας γραμμής μεταξύ των σημείων $Κ$ και $Λ$ έχουμε

$$p_1+\frac12 ρυ_1^2=p_2+\frac12 ρυ_2^2$$

 

$$p_1-p_2=\frac12 ρ\left(υ_2^2-υ_1^2\right)$$

$$(1)$$

Επειδή $A_1>A_2$ προκύπτει και $υ_1<υ_2$ άρα από την $(1)$ έχουμε $p_1>p_2$. Δηλαδή σε έναν οριζόντιο σωλήνα όπου υπάρχει στένωμα πέφτει η πίεση. Επίσης στον κατακόρυφο άξονα το ρευστό ισορροπεί άρα θα ισχύει η εξίσωση της υδροστατικής

 

$$p_1=p_\mathrm{atm}+ρgh_1,$$ $$p_2=p_\mathrm{atm}+ρgh_2$$

$$(2)$$

Είδαμε πως $$p_1>p_2$$ $$p_\mathrm{atm}+ρgh_1>p_\mathrm{atm}-ρgh_2$$ $$h_1>h_2$$ Από $(1)$ και $(2)$ προκύπτει $$p_\mathrm{atm}+ρgh_1-p_\mathrm{atm}-ρgh_2=\frac12 ρ\left(υ_2^2-υ_1^2\right)$$ $$ρgh=\frac12 ρ\left(υ_2^2-υ_1^2\right)$$

 

$$υ_2=\sqrt{υ_1^2+2gh}$$

$$(3)$$

Μια παραλλαγή του ροόμετρο ventruri φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Για το ρευστό που ρέει στον σωλήνα στον κατακόρυφο άξονα ισορροπεί οπότε για τα σημεία $1$ και $1'$ καθώς και για τα σημεία $2$ και $2'$ $$p_1'=p_1+ρgh_1,$$ $$p_2'=p_2+ρgh_2$$

Για το ρευστό στον σωλήνα U ισορροπεί οπότε από την βασική εξίσωση της υδροστατικής για τα σημεία $1'$ και $2'$ ισχύει

$$p_1'=p_2'+ρ_\mathsf{υγρ}gh,$$ με αντικατάσταση προκύπτει $$p_1+ρgh_1=p_2+ρgh_2+ρ_\mathsf{υγρ}gh$$ $$p_1-p_2=ρ_\mathsf{υγρ}gh+ρgh_2-ρgh_1$$ $$p_1-p_2=ρ_\mathsf{υγρ}gh-ρg\left(h_1-h_2\right)$$ $$p_1-p_2=ρ_\mathsf{υγρ}gh-ρgh$$ $$p_1-p_2=\left(ρ_\mathsf{υγρ}-ρ\right)gh$$ Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων $1$ και $2$ προκύπτει $$p_1+\frac12 ρυ_1^2=p_2+\frac12 ρυ_2^2$$ $$p_1-p_2=\frac12 ρ\left(υ_2^2-υ_1^2\right)$$ Από τις δύο τελευταίες εξισώσεις προκύπτει $$\left(ρ_\mathsf{υγρ}-ρ\right)gh=\frac12 ρ\left(υ_2^2-υ_1^2\right)$$

 

$$υ_2=\sqrt{υ_1^2+2\frac{ρ_\mathsf{υγρ}-ρ}{ρ}gh}$$

$$(4)$$

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 04.11.19 )