Δεκ
21
2017
Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη
 • Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη όταν η επιτάχυνση είναι σταθερή.
 • Αν για t = 0 είναι υ = υ0 και την χρονική στιγμή t έχει ταχύτητα υ τότε

 • H παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθεία σε ένα διάγραμμα υ-t. Η Μετατόπιση στο χρονικό διάστημα t = 0 έως t υπολογίζεται από το εμβαδό του τραπεζίου στο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου.

H παραπάνω εξίσωση για την μετατόπιση ισχύει σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από το πρόσημο της αρχικής ταχύτητας και της επιτάχυνσης)

 • Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιταχυνόμενη όταν αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας ή όταν το διάνυσμα της επιτάχυνσης και της ταχύτητας να έχουν την ίδια φορά. Ενώ μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιβραδυνόμενη όταν το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται ή όταν τα διανύσματα έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Συχνά γίνεται η παρερμηνεία πως αν η επιτάχυνση είναι αρνητική τότε η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη αυτό είναι σωστό μόνο στην περίπτωση εκείνη που ταυτόχρονα η ταχύτητα είναι θετική.
 • Είδαμε πως για τον υπολογισμό της μετατόπισης ισχύει η εξίσωση

επίσης από την εξίσωση επιλύοντας ως προς τον χρόνο έχουμε

συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις

Η τελευταία είναι μια εξίσωση που μας δίνει την ταχύτητα του σώματος όταν μας είναι γνωστή η μετατόπιση Δx και όχι ο χρόνος.

 • Όταν ένα σώμα κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να σταματήσει στιγμιαία προκύπτει από την εξίσωση με υ = 0

από την τελευταία εξίσωση καταλαβαίνουμε πως για να είναι ο χρόνος θετικός αριθμός θα πρέπει η αρχική ταχύτητα και η επιτάχυνση να είναι ετερόσημοι αριθμοί (δηλαδή η κίνηση να είναι επιβραδυνόμενη)

Επίσης από την εξίσωση όταν σταματήσει δηλαδή υ = 0 έχουμε

 • Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση αν ισχύει μια τις παρακάτω προτάσεις τότε ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες
  • Σε ίσους χρόνους έχουμε ίσες μεταβολές ταχύτητας
  • Η επιτάχυνση είναι σταθερή
  • Η ταχύτητα δίνετε από την σχέση
  • Η μετατόπιση δίνετε από την σχέση
  • Το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου είναι ευθεία με μη μηδενική κλίση
  • Το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου είναι ευθεία παράλληλη του άξονα των χρόνων
  • Το διάγραμμα θέσεως - χρόνου είναι παραβολή.

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."