Ιαν
03
2014
DC - Ηλεκτρικός Κινητήρας - HTML5

Στην συγκεκριμένη προσομοίωση φαίνεται ένας κινητήρας με $Ν=500\ \mathsf{σπ.}$ με εμβαδόν $A=0.1\ \mathrm{m^2}$ η κάθε μια ο οποίος τροφοδοτείται με πηγή σταθερούς τάσης $\mathcal{E}=6\ \mathrm{V}$ μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης $B=1.6\ \mathrm{mT}$. Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος είναι $R=1\ Ω$ και η εξωτερική ροπή δηλαδή το φορτίο που περιστρέφει ο κινητήρας έχει ροπή $τ_\mathrm {ex}=0.1\ \mathrm{Nm}$. Τριβές δεν υπάρχουν και η ροπή αδράνειας του πλαισίου είναι $I=0.001\ \mathrm{kg\cdot m^2}$

Η Αντιηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσετε στο πλαίσιο είναι

$$\mathcal{E'}=NωBA|\cos θ|$$

Το ρεύμα που διαρρέει τον κινητήρα

$$i=\frac{\mathcal{E}-NωBA|\cos θ|}{R}$$

Η διαφορική εξίσωση που θα περιγράφει το φαινόμενο

$$\frac{dω}{dt}=NBA|\cos θ|\frac{\mathcal{E}-NωBA|\cos θ|}{RI}-\frac{τ_\mathrm {ex}}{I}-\frac{bω}{I}$$

Η γωνιακή ταχύτητα δεν είναι σταθερή η μέση τιμή στην οποία σταθεροποιείται είναι

$$\left\langle {{\omega _f}} \right\rangle = \frac{\frac{2}{π}NBA\mathcal{E}-τ_\mathrm {ex}R}{\frac{N^2B^2A^2}{2}+bR}$$

 

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 18.04.22 )