Δεκ
24
2013
Παραγωγή Εναλλασσόμενης Τάσης - HTML5

Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός πλαισίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο καθώς και το κάθετο διάνυσμα που προσανατολίζει την επιφάνεια του πλαισίου. Μετά από χρόνο $t$ το πλαίσιο θα έχει περιστραφεί κατά γωνία

$$θ=ωt$$

Η ροή που θα διέρχεται από το πλαίσιο θα είναι

$$Φ=NBA\,\mathsf{\,συν\,} ωt$$

όπου $N$ το πλήθος των σπειρών του πλαισίου. Η ΗΕΔ από επαγωγή υπολογίζεται από το νόμο του Faraday και είναι

$$\mathcal{E}=-\frac{dΦ}{dt}$$ $$\mathcal{E}=-\frac{d(NBA\mathsf{\,συν\,} ωt)}{dt}$$ $$\mathcal{E}=NωBA\mathsf{\,ημ\,} ωt$$

Η κατεύθυνση του $\vec{n}$ καθορίζει, με τον κανόνα του δεξιού χεριού, την θετική φορά διαγραφής του πλαισίου. Έτσι όταν η ΗΕΔ από επαγωγή είναι θετική τότε η πηγή δίνει ρεύμα ομόρροπο με την θετική φορά διαγραφής. Η τάση στα άκρα της αντίστασης (αν το πλαίσιο δεν παρουσιάζει αντίσταση) είναι

$$v=NωBA\mathsf{\,ημ\,} ωt$$

ή

$$v=V\mathsf{\,ημ\,} ωt$$

Η τελευταία εξίσωση μας πληροφορεί ότι η επαγωγική τάση στα άκρα του πλαισίου μεταβάλλεται αρμονικά με τον χρόνο. Είναι μια εναλλασσόμενη τάση με περίοδο

$$T=\frac{2π}{ω}$$

Η μέγιστη τιμή της τάσης συμβολίζεται με $V$ η οποία ονομάζεται πλάτος της τάσης και είναι ίση με

$$V=NωBA$$

 

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 
marco  - PREPARATORIA DE FISICA   |186.46.204.xxx |03-Nov-2019 02:18:54
Saludos con el mayor de los respetos. Tengo una inquietud, se podria incorporar a la descarga de Fisica ORIENTACION POSITIVA, los ineractivos de PREPARATORIA DE FISICA
seilias   |94.67.186.xxx |03-Nov-2019 10:24:36
Hi marco

I don't understand exactly what you want. If you can send me a message in English.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 18.04.22 )