Ιούν
15
2010
Χάρτες Αφρικής
Πολλαπλοί χάρτες της Αφρικής. Στην κλίμακα μπορείτε τα επιλέξετε Km γι απ' ευθείας υπολογισμό των αποστάσεων σε Km ή cm και στην συνέχεια με την βοήθεια της κλίμακας να επαληθεύσετε την απόσταση σε Km.