Απρ
20
2008
Αρχή του Fermat - HTML5

Σύμφωνα με την αρχή του Fermat το φως ακολουθεί την συντομότερη χρονικά διαδρομή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γωνία πρόσπωσης να είναι ίση με την γωνία ανάκλασης.
Για την λειτουργία της προσομοίωσης μπορείς να σύρεις την πηγή φωτός και τον ανιχνευτή για να δεις τον χρόνο που χρειάζεται η κάθε διαδρομή.

Σύμφωνα με την αρχή του Fermat το φως ακολουθεί την συντομότερη χρονικά διαδρομή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γωνία διάθλασης να είναι διαφορετική με την γωνία πρόσπτωσης και η πορεία του φωτός να μην είναι ευθύγραμμη.

Για την λειτουργία της προσομοίωσης μπορείς να σύρεις την πηγή φωτός και τον ανιχνευτή για να δεις τον χρόνο που χρειάζεται η κάθε διαδρομή. Μπορείς επίσης να μεταβάλλεις τους δείκτες διάθλασης των υλικών.


Σύμφωνα με την αρχή του Fermat το φως κατά την διάδοσή του ακολουθεί εκείνη την διαδρομή για την οποία ο χρόνος ελαχιστοποιείται.

Μπορεί να αποδειχθεί πως στην περίπτωση της ανάκλασης ο ελάχιστος χρόνος πετυχαίνεται όταν η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι μεταξύ τους ίσες.

 

$$θ_π=θ_α$$

$$(1)$$

Στην περίπτωση της διάθλασης η προσπίπτουσα ακτίνα κάμπτεται ακολουθώντας εκείνη την διαδρομή όπου ελαχιστοποιείται ο χρόνος και όχι η απόσταση. Αποδεικνύεται με βάση την αρχή του Fermat πως η βέλτιστη χρονικά διαδρομή είναι εκείνη για την οποία ισχύει ο νόμος του Snell δηλαδή

 

$$n_1\,\mathsf{ημ}\,θ_1=n_2\,\mathsf{ημ}\,θ_2$$

$$(2)$$

όπου $θ_1$ και $θ_2$ η γωνία πρόσπτωσης και διάθλασης αντίστοιχα.

Στην προσομοίωση φαίνονται διάφορες ακτίνες να ξεκινούν ταυτόχρονα από το σημείο πηγή και η προσομοίωση σταματά όταν κάποια ακτίνα φτάσει πρώτη στον ανιχνευτή. Παρατηρήστε τι ισχύει για την ακτίνα που φτάνει πρώτη.

Σχόλια
Προσθήκη νέου Αναζήτηση
+/-
Γράψτε σχόλιο
Όνομα:
Email:
 
Τίτλος:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Τελευταία ανανέωση ( 09.09.20 )